Mély megrendüléssel fogadtuk Dr. Benke Szabina halálhírét.

Hosszú évekig a Magyar Közösség Pártja Párkányi Helyi Szervezetének elnökségi tagja volt. Munkáját fiatalos lendülettel, nagy odaadással végezte.

Őszinte részvétünket fejezzük ki hozzátartozóinak.

Emlékét tisztelettel megőrizzük