A Magyar Közösség Pártja Nagyabonyi Helyi Szervezete kezdeményezésére 2017. március 11-én kopjafát avattak a település központjában kialakított parkban. A kopjafa a magyar nemzet legdicsőbb korszakaira, forradalmáraira és hőseire emlékezteti az ott lakó közösséget. Vermes István fafaragó az államalapító Szent István király, az 1848-as szabadságharc és forradalom, valamint az 1907-es pozsonyi csata jelképeit véste a kopjafába. Az avatóünnepségen a mester elmondta, a magyar történelem jelképei segítenek bennünket a múlt tiszteletében, öntudatunk erősítésében, magyarságunk megtartásában. Az ünnepi rendezvényt Molnár Tibor, az MKP HSZ elnöke nyitotta meg, aki egyben hangsúlyozta, a helyi magyar közösségnek régi vágya vált valóra azzal, hogy magyar történelmi emlékezőhelyet hozzanak létre, a kopjafa pedig egy gyönyörű emlékmű. Az avatóünnepségen a helyi alapiskola diákjai az alkalomhoz illő műsorral kedveskedtek, majd fellépett a Csemadok alapszervezete mellett működő citerazeneker, Gróf Alexandra pedig hazafias éneket adott elő. Az ünnepi rendezvényen beszédet mondott Menyhárt József, az MKP országos elnöke, valamint Olgyai Ede történész tanár úr. A kopjafát megáldotta a falu katolikus plébánosa, majd a megjelentek koszorúkat és virágokat helyeztek el. Az MKP Országos Elnöksége nevében Menyhárt József, a járási elnökség nevében pedig Vajas Imre helyezett el koszorút. Moravek Iveta, a helyi önkormányzat polgármester-helyettese köszönetet mondott a kezdeményezőknek, a fafaragó mesternek, az iskola diákjainak, valamint a megjelent vendégeknek a szervezésért és az ünnepségen való megjelenésért. Az avatóünnepség záró részeként a jelenlévők elénekelték a magyar nemzet himnuszát. (bi)