A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége 2017. február 6-i ülésén kimondta, hogy a gútai iskola-összevonás terve politikai csatározás eszközévé vált, és felkorbácsolta a kedélyeket. A gútai iskolaügyi helyzet összetettségét megismerve megértettük, hogy helyi viszonyok közt a képviselőtestület által jóváhagyott megoldás működőképes lehet, azonban össztársadalmi hatása miatt mégis kijelentjük: az iskolát továbbra is meg kell tartani.

Ezért az MKP OE felkéri a gútai önkormányzatot az iskola-összevonásra irányuló határozatának felfüggesztésére, valamint hogy tartsa szem előtt egész nemzetrészünk érdekeit, iskolamentő és megtartó törekvéseinket, tegyen meg mindent a két alapiskola megmaradása érdekében. Képviselőinktől azt várjuk, hogy a Magyar Közösség Pártja álláspontját képviseljék: a felvidéki magyar közösségnek minden magyar diákra és minden magyar iskolára szüksége van.

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége