A II. Gömöri Összetartozás Napja a Magyar Közösség Pártja, a Via Nova ICS és a Via Nova Baráti Körök szervezésében november 25-én a pelsőci kultúrházban került megrendezésre, ahol a Hogyan tovább gömöri magyarság? kérdésre keresték a választ.
S ahogyan Auxt Ferenc fogalmazott, az érzelmek húrjait is erősen megpengették, miközben megmaradásunkhoz az értelemre is hatni kell.

Felszólalt többek közt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke, Auxt Ferenc, Besztercebánya megyei képviselője, az MKP rimaszombati járási elnöke, Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS országos alelnöke, az MKP Országos Elnökségének a tagja, Szögedi Anna, Tornalja polgármestere és Simon Csaba, az MKP rozsnyói járási elnöke.
A megnyitóban a rozsnyói és környéki egyesített férfikar tagjai gyönyörű bocskai öltönyben léptek a színpadra. Énekükkel megalapozták az érzést, hogy mindenki jó helyre érkezett meg a pelsőci kultúrházba, aki a gömöri összetartozást kereste. Dénes György: Két ablak című versét a helyi iskola diákja szavalta. A műsor házigazdája Gresa Dávid volt.
Ambrus István, az MKP pelsőci alapszervezetének elnöke köszöntőjében kiemelte, a helyszín kiválasztásában közrejátszott, hogy Pelsőc a 18. és a 19. században Gömör megye székhelye is volt, az 1883-ban került át Rimaszombatba. Örömének adott hangot, hogy a rozsnyói, rimaszombati, tornaljai körzetek képviselői mellett Putnok város képviselőit is üdvözölhette Újváry Mária és Lenkey Simon Mária személyében a Gömöri Múzeumtól.

A Rozsnyói Református Egyházközségi Alapiskola tanulóinak zenés műsora a Kormorán nyomán megerősítette, hogy jó volt egykor, de ma is jó magyarnak lenni. Wass Albert Üzenet haza című versét Hunyák Zsuzsanna tolmácsolta, miszerint mindenki jól gondolja meg, mint cselekszik, mert lészen csillagfordulás, s megméretik az embernek fia. Páko Mária és a Csillagvirág zenekar Rimaszombatból érkezett. Pósa Lajos Magyar vagyok, magyarnak születtem és Tompa Mihály A madár fiaihoz című versével vastapsot érdemeltek ki a közönségtől, amelynek minden tagja egységes szívdobbanással üzente, hogy márpedig ők nem készülnek el innen, s nem is vágynak idegen földre a szép Gömörországból. Gresa Dávid mindezt Radnóti Miklós Nem tudhatom című versével fokozva kérte Újváry Máriát, a putnoki Gömöri Múzeum igazgatóját, hogy ismertesse Gömör történelmét.

Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere a Nagyrőcei járás és a tornaljai régió nevében köszöntötte az egybegyűlteket. „Már másodszor találkozunk. Baráti találkozóról van szó, s biztos vagyok benne, hogy az igazi jó barátok, ismerősök össze tudnak fogni, mert érzik az összefogás, összetartás erejét. Vasárnap advent első vasárnapját ünnepeljük. Tehát nem véletlen a mai találkozó sem, mert az összefogáshoz, az összetartozáshoz hitre, reményre és szeretetre van szükség, úgy ahogy azt az adventi gyertyák jelképezik a koszorún. Ha adott a Mindenhatóba és az emberekbe vetett hitünk, reményünk és szeretetünk, a negyedik, az öröm gyertyájának lángja is fényes lesz“ – fogalmazott Szögedi Anna, majd a pelsőci szervezőknek jelképesen átnyújtott egy gyönyörű adventi koszorút.

Auxt Ferenc, az MKP rimaszombati járási elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta, Gömör különböző részeiről azért jöttek össze, hogy elbeszélgessenek a gondjaikról. „Könnyebb a problémákról beszélni, mint a megoldásról. Óriási a munkanélküliség, küzdünk a roma kérdéssel, a fiatalok elvándorlásával, a közönnyel. Meg is lepett, hogy ilyen szép számban jöttünk ma itt össze – mondta a négyszáz résztvevőre célozva. „A megoldáshoz egy erős politikai háttér szükségeltetik, újra el kell gondolkodnunk azon, hogy a délieket képviselő politikusok hogyan fogjanak össze. Ezért is örülök a magyar-magyar párbeszédnek, hogy legutóbb Dunaszerdahelyen egy asztalhoz tudott ülni az MKP és a Híd. El kell felejteni a valós és vélt sérelmeket, össze kell fognunk, ha szűkebb hazánkon segíteni akarunk” – nyilatkozta. Hozzátette, csak egy kellő súllyal rendelkező politikai tömörülés tud eredményeket elérni.

„Fontosnak tartom, hogy ma ilyen szép számban itt lehettünk, mert észak és dél, és Gömör is másként látja a gondjainkat, s ezt jó időnként egyeztetni. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy kerestük a megoldást annak érdekében, hogy unokáink is anyanyelvükön művelhessék a kultúránkat, s tettünk egy élhetőbb Gömörért” – mondta.
Simon Csaba, az MKP rozsnyói járási elnöke hangsúlyozta, hogy az idő ellenünk dolgozik. „A múlt hagyományaira építve nekünk, késői utódoknak kell megfogalmaznunk a 21. század kihívásaival egyetemben, hogy megérett az idő a változásra és változtatásra. Ki kell lépnünk kényelmes komfortzónánkból, és széthullott közösségeink építkezését kell sürgősen összehoznunk” – mondta.
Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS és Baráti Körök nevében bizakodóan szólt: „Nyugodtan mondhatom, folytatnunk kell a megkezdett utunkat. A gömöri magyarság kulturális virágzása véleményem szerint ennek a hármas szövetségnek és további civil szervezeteknek köszönhetően szintén garantált. Viszont ahhoz, hogy gazdaságilag egyre lejjebb süllyedő régiónkat élhetővé tegyük, szükség van az országos politikára és a parlamenti képviseletre is“ – hangsúlyozta. A fiatal politikus két szervezet megalakítására is felhívta a jelenlévők figyelmét. A közeljövőben megalakul az MKP berkeiben a gömöri romákkal foglalkozó tömörülés és dolgoznak a gömör-nógrádi gazdasági szövetség létrehozásán is.

gmt1

Menyhárt József, Cziprusz Zoltán és Auxt Ferenc (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Menyhárt József, az MKP országos elnöke ehhez kapcsolódóan kifejtette, hogy a déli régió gazdasági megerősítése nélkül lehetetlen a magyarság megmaradása, annak erős gazdasági alkukon kell alapulnia. „Rendeztük sorainkat. Az MKP ereje a közösség erejében van, s ez az erő abban van, hogy a legutóbbi választási bukás után is felállunk, erőt gyűjtünk, és dolgozunk tovább” – biztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy az erő, a hit ereje a közösségeinkből jön. Példaértékűnek nevezte a gömöri összefogást.
„A mi dolgunk, hogy tovább építkezzünk, hogy megerősítsük identitástudatunkat, s megtartsuk a pártunkat, s ezáltal a közösségeinket, hogy azt az értéket, amit a párt korábban is képviselt, ne áldozzuk fel azért, hogy valami sikerüljön. Mindemellett az óvatosság mellett készülni kell a jövőre is. Ez az év már hamarosan az adventbe fordul, elcsendesedünk, töltekezünk, de januártól már készülnünk kell arra, hogy a megyei választásokon szép eredményt érjünk el, mert ahol nincs képviseletünk, ott könnyen rosszra fordulnak a dolgok” – mondta.

A II. Gömöri Összetartozás Napjára a szervezők nyilatkozatot fogalmaztak meg, melyet Csirmaz Miklós, az MKP rimaszombati járási elnökségének a tagja, a rimaszombati helyi szervezet elnöke terjesztett elő. Kifejtették, hogy a régió gazdasági fejlődése elképzelhetetlen a térségi infrastrukturális és közlekedési rendszerek összehangolt fejlesztése nélkül, ezért javasolják, hogy a soron következő magyar-magyar párbeszéd témája éppen a déli járások infrastrukturális és gazdasági fejlesztése legyen. Szorgalmazták az R2-es gyorsforgalmi út építésének folytatását. Üdvözölték a Sajó-Rima ETT határon átnyúló együttműködés erősítésére irányuló törekvéseket.
A baráti beszélgetések, tervezések, egyeztetések előtt a Rozsnyói járás férfikarának közreműködésével csendült fel a Krasznahorka büszke vára és a Himnusz.
Jövőre még szélesebbre nyitják a gömöri összefogást, s mint a főszervezőktől megtudtuk, a III. Gömör-Nógrádi Összetartozás Napjára Nógrádban kerülhet majd sor.

Forrás: Homoly Erzsó, Felvidék.ma