A Csemadok Nyitracsehi Alapszervezetének Szent István-napi megemlékezése ünnepi szentmisével kezdődött, melyet a magyarországi Borsos József atya, pálosrendi szerzetes celebrált. A hívők imában kérték, hogy a Zobor-vidéken anyanyelvükön beszélő lelkiatyák szolgáljanak. A környék hagyományőrzői viseletben érkeztek a szentmisére. A szertartás a pápai és a nemzeti himnuszok eléneklésével zárult.

A templomkertben álló Szent István szobornál az önkormányzat, a civil szervezetek és a hagyományőrző csoportok képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.

Az ünnepség a Csemadok szabadtéri színpadán a vidék hagyományőrzőinek fellépésével folytatódott. A műsor a Csitári hegyek alatt című világhírű zoboralji népdal közös eléneklésével és az emléklapok átadásával zárult.