A szlovák elnökséget arra használhatnák fel a visegrádi négyek, hogy konkrét alternatív javaslattal állhatnának elő az Európai Unió eddigi olyan témáival kapcsolatban, amelyek az EU keleti felén nem okoztak osztatlan sikert. A migráció témája például ilyen.

Nem elég csupán kritizálni a brüsszeli aránytévesztéseket például a kvótákkal kapcsolatban, hiszen Európa nyugati felén az úgy cseng le, mintha a volt kommunista államoknak nem lenne véleményük a kérdésről, illetve csak ki akarnák  húzni magukat a szolidaritás gyakorlásából.

Nem erről van szó, hangsúlyozta Csáky tegnapi strasbourgi felszólalásában, hanem arról, hogy az EU keleti felén lévő posztkommunista országoknak eltérő nézetei vannak a kérdés megoldását illetően, amelyek gyakran jobban megállják a helyüket, mint a sokszor valóban furcsa brüsszeli javaslatok. Most itt a lehetőség arra, hogy a visegrádiak megmutassák, igenis képesek hatékony és átfogó válaszokat adni erre a történelmi kihívásra is. Az alaptézis az lehet, hogy a migránskérdés kezelésének súlypontja az EU-n kívülre helyeződjék át – s itt pontosan ki kell dolgozni azt a feltételrendszert, amely alapján ez a tézis működőképes lehetne. Az EU-n belül már csak annak a kis létszámú migránsnak a kezelését kellene megoldani, akik legális módon jutnak be a tagállamok területére. Az elképzelés fontos eleme kell, hogy legyen a visszatoloncolás megoldása is, ez napjainkban alig működik.

A szlovák elnökség nagy hibát követne, el, ha hagyná, hogy a rá zúduló újabb problémák (például a brit népszavazás következményeinek menedzselése) foglalnák le minden energiáját.

Forrás: Csáky Pál EP-képviselői irodájának sajtóközleménye, Strasbourg