POZSONY. Május 30-án este befejeződött a Magyar Közösség Pártja járási szintű tisztújítása, az utolsó konferenciára aznap a Vágsellyei járásban került sor. Ugyancsak hétfőn zajlott az MKP ügyvivői testületeként működő Országos Elnökség utolsó ülése, amely történéseiről is Szigeti László, a párt OT-elnöke tájékoztatta portálunkat. A járási szervezetek Menyhárt Józsefet, Őry Pétert, Berényi Józsefet és Bárdos Gyulát jelölték az MKP elnöki tisztségébe, az utóbbi két jelölt nem kíván indulni.

„A tegnapi OT-ülésünkig megkaptuk az MKP 18 járási konferenciájának határozatait. Azokból kiderült, hogy csak 3 helyen, a Rozsnyói, a Komáromi és az Érsekújvári járásban választottak új járási elnököt Simon Csaba, Becse Norbert és Bolya Szabolcs személyében. Másutt újraválasztották az eddigi elnököket: Pozsonyi járás – Dudás László, Szenci járás – Duray Rezső, Dunaszerdahelyi járás – Menyhárt József, Galántai járás – Forró Krisztián, Nyitrai járás – Ladányi Lajos, Lévai járás – Kiss Beáta, Nagykürtösi járás – Balík László, Losonci járás – Csúsz Péter, Rimaszombati járás – Auxt Ferenc, Nagyrőcei járás – Deák János, Kassa-vidéki járás – Köteles László, Kassai járás – Filipko József, Nagymihályi járás – Mihók Gábor, Tőketerebesi járás – Szuperák Mária, Vágsellyei járás – Baranyay Alajos“ – nyilatkozta a Hírek.sk-nak Szigeti László.

Az MKP országos elnöki posztjára valamennyi járási konferencia megtette vonatkozó jelöléseit. „Négy jelöltjük a következő: Menyhárt József, Őry Péter, Berényi József és Bárdos Gyula. A tegnapi országos elnökségi ülésen elhangzott, hogy az utóbbi két jelölt nem vállalja a jelölést a június 11-én Érsekújvárban zajló tisztújító kongresszuson, így Menyhárt és Őry személyében két jelölt maradt. A legtöbb járási konferencia Menyhárt Józsefet jelölte az MKP élére, de sokan jelölték Őry Pétert is. Alapszabályzatunk szerint a közgyűlésen már nem lehet további személyeket jelölni erre a tisztségre“ – mondta Szigeti.

Az egyes járásokból megtették a javaslatokat az MKP Országos Tanácsa (OT) elnöki posztjára is, mégpedig a következő személyeket: Berényi Józsefet, Bárdos Gyulát, Őry Pétert, Szalay Rozáliát és Forró Krisztiánt jelölték.

„Előfordulhat, hogy a közgyűlésig még páran megfontolják visszalépésüket. Én OT-elnökként az országos kongresszusig irányítom a párt tevékenységét, azaz június 11-én új OT-elnököt is választanak a küldöttek“ – jegyezte meg Szigeti, hozzátéve, a jövendő szakmai alelnökökre is érkeztek jelölések. „Őry Pétert és Kőrösi Ildikót közigazgatási és önkormányzati, Farkas Ivánt és Forró Krisztiánt régiófejlesztési és gazdasági, A. Szabó Lászlót, Hrbácsek-Noszek Magdolnát és Kiss Beátát oktatásügyi, Németh Gabriellát egészségügyi és szociális, Varga Pétert, Pomichal Istvánt és Pleva Lászlót pedig mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöknek jelölték. Legalább 10 személyt pedig további országos elnökségi tagságra jelöltek“ – számolt be a fejleményekről.

Berényi József, az MKP volt országos elnöke tehát nem vállalta az elnöki tisztségbe történő jelölést. „Az elnöki jelölést ez alkalommal azért nem vállaltam, mert az MKP-t a vezetésem alatt, idén tavasszal nem sikerült bejuttatni a parlamentbe. Bár voltak részsikereink a helyhatósági, a megyei és az európai parlamenti választásokon, ám véleményem szerint a politikai kultúra úgy kívánja, hogy most másnak adjam át a párt vezetését“ – mondta portálunknak Berényi József.

Bárdos Gyula szintén megerősítette, hogy ő sem vállalja az elnöki jelölést. „Korábban már az országos elnökségben, illetve a tisztújító járási konferenciák előtt is elmondtam, hogy nem fogadom el az elnöki posztra történő jelölést. Akadtak azonban olyanok, akik ennek ellenére jelöltek, abban bízva, hogy talán meggondolom magam. Bizalmukat nagy megtiszteltetésnek veszem, de az említett döntésem végérvényes. Azt gondolom, hogy mivel az MKP a parlamenti választások során nem tudta átlépni az 5 százalékos bejutási küszöböt és a törvényhozáson kívül rekedt, ezért szerintem új országos elnökre, új vezetési módszerre, újfajta kommunikációra és új lendületre van szükség. Örülök annak, hogy megfelelő további jelöltek vannak. Fontosnak tartom, hogy olyan új elnök vezesse a pártot, akinek nincsenek előítéletei, nem sémákban gondolkodik és az eddigi értékek megtartása mellett új arculatot ad majd az MKP-nak. Remélem, hogy vezetésével, illetve az idősebb, tapasztaltabb és a fiatalabb, tettre kész elnökségi, valamint rendes tagok hatékony összefogásával pártunknak a következő választások során sikerül majd bejutnia a parlamentbe. Megígérem, hogy akár jövendő elnökségi tagként, akár rendes tagként minden tudásommal és tapasztalatommal segíteni fogom az új elnök munkáját. Ez a jövőben nem a majdani tisztségemtől függ, hiszen a felvidéki magyar közösségért az MKP-ban és természetesen a Csemadok országos elnökeként továbbra is szeretnék tevékenykedni, ezt önként vállalt szolgálatnak tartom“ – indokolta döntését.

Őry Péter elfogadta a járási konferenciák jelölését. „Hangsúlyozom: nem az a lényeg, hogy ki áll majd az MKP élén, hanem az, hogy az új elnök a továbbiakban mi mindent csinál. Meg kell majd fogalmazni, hogy az itteni magyar közösség szempontjából miféle olyan lépéseket kell tenni, amelyekkel elindítható az össztársadalmi kommunikáció. A tisztújításnak arról kell szólnia, hogy a jövőben tudunk-e változtatni a jelenlegi politikai irányon. Természetesen, meg kell tartani a jelenlegi hatékony és működőképes dolgokat“ – hangsúlyozta az elnökjelölt.

Őry ugyanakkor úgy véli, miközben az eddigi értékeket meg kell tartani, eközben a párt arculatát másféle köntösbe kell tenni, és adott esetben új utakat kell keresni a felvidéki magyar közösség problémáinak megoldásához. Prioritásairól szólva elmondta, elsődleges „a közösségen belüli hatékony magyar-magyar kommunikáció megteremtése”, aminek ma a hiányát érzi. „Azt látom, hogy az országos jelentőséggel bíró intézményeknek nincs egy olyan fórumuk, ahol a közösségünket érintő ügyekkel foglalkoznának, illetve stratégiai célokat fogalmaznának meg. Annak megteremtése tehát a következő időszak egyik nagy kihívása lehet. Volt közigazgatási és önkormányzati alelnökként azt hiszem, hogy az önkormányzatiság terén végzett eddigi tevékenységemet értékelték azok, akik engem jelöltek az országos elnöki posztra. Az önkormányzatok és az anyanyelvünk védelme érdekében ugyanis az előző években igyekeztem hatékony munkát végezni, említhetném például az elektronikus törvénytár létrehozását, amellyel a határon túli magyar közösségek közül csak a miénk rendelkezik. Bízom abban, hogy e nagyon fontos területeken munkatársaimmal együtt a továbbiakban is sikerül eredményeket elérni. Akár a nyelvhasználattal is foglalkozó civil szervezetünkben, akár MKP-elnökként vagy más tisztségben“ – fejtette ki Őry Péter.

Menyhárt József rámutatott, hogy nagy részvétellel zajlottak le a helyi szervezeti tisztújító közgyűlések és a járási konferenciák, s „bebizonyosodott, hogy az MKP él és a jövőben is dolgozni akar”. „Számomra nagyon megtisztelő, hogy a legtöbb járás mellettem tette le a voksát. Mindez felelősséggel tölt el és egyben bátorít is. Az MKP-nak viszont nem egy megváltó kell, ügyünket elszánt és dolgozni tudó emberek közös akarása és összefogása fogja sikerre vinni. Csapatjátékos vagyok, megválasztásom esetén az MKP új irányát és programját is csapatban kívánom sikerre vinni. A kisebbségi oktatás, az anyanyelvhasználat égető kérdései mellett kiemelt szerepkörbe kerül a leszakadt régiók felzárkóztatása, a romakérdés, a párt ifjúságpolitikája és kommunikációs stratégiáink megújhodása is“ – fejtette ki.

A június 11-én, szombaton Érsekújvárban zajló tisztújító kongresszuson tehát eldől, hogy Menyhárt József vagy Őry Péter kerül-e az MKP élére. Ahogy nyilatkozataikból is kitűnik, mindketten fontosnak tartják a felvidéki magyar párt megújulását. Tehát bárki is kapjon bizalmat a közgyűléstől, az szinte már bizonyos, hogy egy új korszak kezdődik az MKP életében.

Forrás: hirek.sk