A kisebbségi nyelvhasználat és az állampolgárság kérdései évek óta a szlovákiai magyarok legfontosabb közösségi ügyei közé tartoznak. Az ezen ügyekben való érdemi előrelépéshez törvénymódosításokra van szükség, amelyeknél a parlamenti pártokra hárul a legfőbb felelősség. A jelenlegi szlovákiai parlamenti pártok tevékenységéből, illetve az új kormány programtéziseiből kiindulva azonban továbbra sincs esély arra, hogy a szükséges törvénymódosítások megtörténjenek.

A Magyar Közösség Pártja, beleértve annak európai parlamenti képviseletét is, az utóbbi években a rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtett, hogy e kérdésekben előrelépésre kerüljön sor.
Küzdelmünket folytatva, európai parlamenti képviselőként, lehetőségeimet maximálisan kihasználva továbbra is teszem a dolgom. Ma kezdeményeztem az Európai Bizottságnál, hogy vizsgálja meg a szlovák állampolgársági törvény azon részeit, illetve a szlovák hatóságok azon gyakorlatát, amelyek megítélésünk szerint nemcsak alkotmányellenesek, hanem az uniós polgárság intézményét is veszélyeztetik. Ugyancsak megsürgettem az Európai Bizottságot abban az évek óta húzódó ügyben, amelyben a Bizottság Szlovákia ellen kötelességszegési eljárást szándékozik indítani, és amelynek hatásaként megszűnhetnek a szlovákiai magyar televíziózás korlátozásai.

Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője