Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek!” – írja Szent Pál. Pál apostol a korinthusiaknak írt levele a Bibliában található és a világban zajló mai eseményekre is érvényes. Az akkori egyik legfejlettebb görög városnak szánt üzenet párhuzamba állítható a jelenlegi európai civilizáció problémáival. Mintha az apostol már akkor ráérzett volna, hogy 2015-től (folyamatosan) Görögország kulcsszerepet játszik majd az idegen kultúra és vallás beengedésében az „öreg kontinensre”. Görögország „nem viselkedett bátran és nem volt erős”. Ahogyan Európa sem. Veszélybe került a kereszténység és közösségünk jövője. Nem szokatlan számunkra, volt már ehhez hasonló helyzet a történelemben, amikor meg kellett védeni a kereszténységet. Gondoljunk csak arra, amikor Magyarország hősiesen feltartóztatta az Oszmán Birodalom ámokfutását!

Rendkívüli hírt jelentett be minap a katolikus egyházfő. Ferenc pápa közölte a világgal, hogy a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten lesz 2020-ban. Magyarországra jön majd a „világ” együtt tisztelni és ünnepelni Jézus Krisztust.

Megdobbant a magyar szív a hír hallatán. Eszünkbe jutott 1938 – a felvidéki magyaroknak is sokat jelent ez a dátum -, hiszen a 34. Eucharisztikus Világkongresszust is Budapest rendezhette. A magyarok akkor sem véletlenül adtak otthont a kiemelt jelentőségű nemzetközi eseménynek. Két keresztényellenes eszme harcolt akkor is egymással: nyugatról a náci Németország és keletről a bolsevik Szovjetunió. Vajon mit jelentett akkor a „magyar szerep”? A békét és az apostol szavait: „tartsatok ki, (…) viselkedjetek bátran”. Elődeink ezt tették. Erőt demonstrálva mutatták meg a világnak, hogy kereszténynek lenni bátorság, hűség és eltökéltség.

A migránsválsággal bekövetkezett iszlám veszély megosztotta Európát, és a megosztott földrész az elvei mellett bátran kiálló Magyarországra figyelt, vagy éppen támadta azt. Most, több mint 80 év után ismét a magyar nemzet lesz az, amely a viharos időszakban helyet ad a békének. A felvidéki magyar fiatalok és a Via Nova üdvözli a csodás hírt, hiszen fontos számunkra keresztény értékeink megőrzése.

Mi magyarok lehetőséget kaptunk, hogy újra segítsünk védeni és megmenteni az európai örökséget. A Világkongresszus megrendezése mintha az 1938-as eseményeket idézné fel, csak most épp a nyugati keresztény világ áll szemben a keleti iszlám világgal. 1938 májusában Magyarország a „béke szigete” lett, ugyanazon év őszén pedig még teljesebb és szebb. 2020 jelképes dátum lehet mindnyájunk számára. Európa – benne Magyarországgal és az egész magyar nemzettel – új erőre kaphat, visszatérhet gyökereihez.

 

Ilko Zoltán (Via Nova)
az MKP képviselőjelöltje