Lemondtam a Magyar Közösség Pártja parlamenti listáján való jelölésemről. Tudvalevő, hogy per folyik ellenem a nemesócsai iskola tornatermének felújítása ügyében.
Oktatási miniszterként sok-sok településnek segítettem támogatások jóváhagyásával, mindig szem előtt tartva a jogos igényeket és eljárási szabályokat. Nemesócsa esetében a támogatást a helyi magyar tannyelvű alapiskola tornatermének felújítására folyósította a minisztérium. Arról, hogy a település a támogatást másra használta fel, nem volt tudomásom, s döntésüket nem volt lehetőségem, illetve nem állt módomban befolyásolni. Az esettel kapcsolatban feltehetően a minisztériumban formális hiba történt, s ezt használják ki ellenem. Továbbra is határozottan kitartok ártatlanságom mellett. Arra a következtetésre jutottam, hogy a per, amely ellenem folyik, nem szabad, hogy kockáztassa az MKP parlamentbe jutását, bízva abban, hogy visszalépésem kedvezően befolyásolhatja az MKP választási eredményét.

Mindig arra törekedtem, hogy a szlovákiai magyarság érdekeit szolgáljam, most is ez a cél vezérelt.

Szigeti László