Zoznam darcov

Zoznam darcov, 2017 —>

Dary, 2016 – tu —>

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v roku 2016 ( § 22 ods. 5 zákona a politických stranách) —>

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť politickej strany Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda platná v čase prijatia príspevku, daru alebo iného bezodplatného plnenia – za rok 2015 – /ust. § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z./

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP), so sídlom: Čajakova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 00 678 163, zapísaná v registri politických strán a politických hnutí MV SR pod. č. NVVS/2-568/1990 poukazom na ustanovenie § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov uvádza, že v roku 2015 neevidovala príspevok na jej činnosť, ani jej v tomto roku nebol poskytnutý žiadny dar, prípadne iné bezodplatné plnenie.

Úvery tu —>

2014

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
Ľudovít Pósa Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel 20.000 01.06.2014
Ľudovít Pósa Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel 25.000 01.04.2014
László Szabó Nám. Ármina Vámbéryho 55/15 3.000 05.02.2014
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 2.000 11.02.2014
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 5.000 18.02.2014

spolu: 55 000 euro

 

2013

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
Péter Őry Méreyho 588/2, 930 40 Štrvrtok n/Ostrove 5 000 11.09.2013
Iván Farkas čd.116, 943 52 Mužla 4 000 30.10.2013
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 4 000 31.10.2013
Gyula Bárdos Bratislavská 1188/5, 903 01 Senec 4 000 12.11.2013
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 8 000 18.11.2013
Iván Farkas čd.116, 943 52 Mužla 4 000 27.11.2013
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 4 000 03.12.2013

Spolu: 33 000 euro

 

2012

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
PaedDr. Biró Ágnes M.R.Štefánika 103/53, Šaľa 927 00 2 000 24.02.2012
Prof. RNDr. Miklós László DrSc. Banský Studenec č.114 3 000 24.02.2012
Ing. Farkas Tibor J.Dózsu 63/57, Dvory nad Žitavou 10 000 10.03.2012
Ing. Farkas Iván čd.116, Mužla 943 52 5 000 27.02.2012
Borsányi Gyula čd.581, Tešedíkovo 925 82 3 000 06.03.2012
Bárdos Gyula Bratislavská 1188/5, Senec 5 000 06.03.2012
Mgr.
Szigeti László
Kossúthova 65, Štúrovo 5 000 06.03.2012
Gabriel Jurás č.d.1403, Tešedíkovo 925 82 2 000 06.03.2012
Alajos Baranyay čd.108 , Žihárec 925 83 5 000 06.03.2012
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 8 000 11.04.2012
József Berényi čd. 120, Dolné Saliby 92502 5 000 15.06.2012

spolu: 53 000 euro